ประตูม้วนแบบโปร่ง ความปลอดภัยที่โล่งโปร่งสบาย !

ประตูม้วนแบบโปร่ง โปร่งโล่งสบายตา มีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์คนที่ต้องการประตูที่สามารถให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ยังคงความปลอดภัยให้กับตัวที่พักอาศัยหรอร้านค้า