ขั้นตอนการสร้างบ้าน เริ่มต้นจาก แบบบ้าน ที่ดีมีอะไรบ้าง ฉบับ 2018

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน สิ่งแรกเลยที่ผู้เริ่มอยากจะก่อสร้างบ้านสักหนึ่งหลังจะต้องรู้ก็คือความสำคัญของ แบบบ้าน เพื่อทำให้เกิด อย่างน้อยๆจะต้องมี 2 ส่วนด้วยกันนั้นคือ แบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างบ้านมาก อีกทั้งยังใช้ประกอบการยื่นขออนุญาติปลูกสร้างอาคารอีกด้วย หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บ แบบก่อสร้างเอาไว้ให้ดีเพื่อใช้ในการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านในอนาคต

Navigation

บ้านน็อคดาวน์

แบบบ้าน

แบบสถาปัตยกรรม

ผู้ที่จะต้องเป็นคนคิดและจัดทำก็คือนักสถาปนิกนิยมใช้คำนำหน้าแผ่นด้วยตัว A เช่น A-05 เป็นแบบที่แสดงถึงบ้านทั้งหลังในรูป 2มิติมีการกำหนดขนาดเป็นตัวเลขเพื่อทำให้ใกล้เคียงกับบ้านจริงๆมาตรฐานในการสร้างบ้าน ทั้งรูปแบบ ขั้นตอน การเลือกใช้วัสดุ วิธีก่อสร้าง และราคาที่สมเหตุสมผล

โดยผู้ที่ต้องการก่อสร้างบ้านจะต้องบอกถึงความต้องการ การใช้สอย และรูปแบบบ้านที่ชอบแก่สถาปนิกเพื่อนำไปออกแบบจนเจ้าของบ้านพอใจเมื่อแบบร่างลงตัวและตรงต่อความต้องการของเจ้าของบ้าน จึงนำไปส่งการจัดทำแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยใช้ แบบแปลนพื้นทุกชั้น แบบแปลนหลังคา รูปตัด รูปด้าน แบบขยายในส่วนต่างๆ แบบวัสดุทางสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรมยังสามารถใช้ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจตรงกัน

ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรม
รูปภาพ : ผังพื้นชั้น 1 – หลังคา ขอบคุณรูปภาพจาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (มีนาคม 2557) และ SCG

แบบโครงสร้าง

ในเรื่องของแบบโครงสร้างผู้ที่จัดทำนั้นก็คือ วิศวกรรมโยธา ที่จะต้องศึกษาและตรวจสอบในเรื่องของความหนาแน่นของดินในพื้นที่ทีจะต้องทำการก่อสร้างบ้าน เพื่อนำตัวเลขมาคำนวณและออกแบบโครงสร้าง หลังจากที่ได้รับแบบจากสถาปัตยกรรมและพูดคุยกับสถาปัตยกรรม

รายละเอียดแบบโครงสร้าง มีดังนี้ แบบแปลนฐานราก แบบแปลนคานพื้นทุกชิ้น แบบแปลนโครงหลัังคา แบบหน้าตัดคาน พื้น บันได แบบขยายต่างๆ รายการประกอบแบบ และมาตรฐานวัสดุของการก่อสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนรายการคำนวณทางวิศวกรรม เพื่อนำแบบโครงสร้างไปยื่นขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร เป็นเรื่องสำคัญที่รองลงมาจากแบบสถาปัตยกรรม มักใช้คำนำหน้าเอกสารด้วยตัว S เช่น S-04

ตัวอย่างแบบโครงสร้าง

แบบโครงสร้าง
รูปภาพ : แบบโครงสร้าง ขอบคุณรูปภาพจาก : dpt

แบบระบบไฟฟ้า

ผู้ที่มีหน้าที่ทำก็คือ วิศวกรไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ศึกษาและสางตำแหน่งการใช้ไฟฟ้าตามความต้องการ เช่น ตู้ควยคุมระบบไฟ้ฟ้า เพื่อนำไปออกแบบระบบไฟฟ้า ใช้ตัวอักษร E นำหน้าเอกสาร

แบบระบบประปา สุขาภิบาล

ผู้มีหน้าที่จัดทำก็คือ วิศวกรสุขาภิบาล หรือ วิศวกรโยธา ประกอบไปด้วยแบบการเดินท่อน้ำดี น้ำทิ้ง ท่ออากาศ แบบขยายท่อระบายน้ำ เป็นต้นมักใช้อักษรนำหน้าคือ SN

รูปแบบที่ได้นำมาแสดงในวันนี้คือพื้นฐานก่อนที่เราจะเริ่มทำการ สร้างบ้าน เป็น ขั้นตอนการสร้างบ้าน แรกเริ่มที่ผู้ต้องการจะก่อสร้างบ้านจะต้องรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าในเรื่องของการจัดทำนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่า สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ดำเนินการครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นแล้วจะมาเพิ่มเติมข้อมูลความรู้เรื่องบ้านกันอีกในวันหน้าครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศักดา ประสานไทย. (2559). ช่างประจำบ้าน: รอบรู้เรื่องบ้าน. กรุงเทพฯ:บ้านและสวน, SCG